Нашата опрема

Тестирање и инспекција (Суровина) Опрема

 Metallographic  examination

Металографско испитување

Metal mechanical  performance testing

Тестирање на механички механички перформанси

Spectral  detection

Спектрална детекција

Опрема за тестирање на гума

compression   stress detection

Откривање на стрес на компресија

hardness test

Тест на цврстина

High temperature  aging test

Тест за стареење на висока температура

Производи Опрема за експериментирање

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

Откривање на виткање вртежен момент за механичка маичка

pressure resistance, air pressure detection

Отпорност на притисок, Откривање притисок на воздух

Bending torque detection For Joints

Откривање на вртежен момент на свиткување За споеви