Цврста спојка 300Psi

  • Style 1GS Rigid Coupling

    Стил 1GS Цврста спојка

    Спојките со жлебови се подложени на внатрешни притисоци и надворешни сили на свиткување за време на работата. ASTM F1476- 07 дефинира крута спојка како спој каде што во суштина нема достапно слободно движење на аголна или аксијална цевка и флексибилна спојка како спој каде што е достапно
    ограничено движење на аголна и аксијална цевка.