Gлебен краток крст

  • Grooved Short Cross

    Gлебен краток крст

    Ние (CNG) снабдуваме 131 Grooved Short Cross. Тие се користат за поврзување на Standpipe за контрола, дистрибуција или поддршка на гасоводот во различни големини или насоки. Со поврзување со жлебот, времето на проектот се заштедува многу со брза инсталација и лесно одржување.