Намален крст за намалување

  • Style  Grooved Reducing Cross

    Стил жлеб Крст за намалување

    Ние (CNG) снабдуваме Grooved Reducing Cross. Тие се користат за поврзување на Standpipe за контрола, дистрибуција или поддршка на гасоводот во различни големини или насоки. Со поврзување со жлебот, времето на проектот се заштедува многу со брза инсталација и лесно одржување. Ние обезбедуваме фитинзи за цевки со жлебови за систем за гаснење пожар.