Тешка флексибилна спојка 500Psi

  • Heavy Duty Flexible Coupling 500Psi

    Тешка флексибилна спојка 500Psi

    • Флексибилна спојка со тежок стил 1NH обезбедува флексибилна врска преку јазот помеѓу жлебот на цевката и клучот за спојување.
    • Единствениот дизајн овозможува аксијално и радијално движење, погодно за гасовод со флексибилност под среден притисок.
    • Подобреното тело издржува 4 пати работен притисок.